Uudised

Personal

Hoolekogu

Kodukord

Ajalugu

Lapsevanemale

Artiklid ja lingid

Lasteaia järjekord

Lasteaia vastuvõtu taotlus

Uudised


Teade uutele latsevanematele

Lapsega saab lasteaiaga harjumas käia
read more…

Kokkusaamised uutele lastevanematele.

Ootame Teid oma lapse lasteaiamaja ja rühmaõpetajatega tutvuma!

Kosel peamaja saalis 6. juunil kell 14.00.

Ravila maja saalis 15. juunil kell 14.00.

Habaja maja saalis 23. augustil kell 14.00.