Kose Lasteaed PäevaLill pakub tööd


*LASTEAIAÕPETAJA (1,0, tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks).
*LASTEAIAÕPETAJA (1,0, tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks).
*LASTEAIAÕPETAJA (1,0 koormusega, tähtajatu).

Tööleasumise aeg 15. märts, 22. märts ja 1. aprill.

Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, suhtlemis- ja väga head koostööoskust.

Konkursil osalemiseks palume esitada:

 • kirjalik avaldus,
 • CV,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palume esitada 5. veebruariks 2021 info@kosela.ee märgusõna “konkurss”.

Hea lasteaiapere


Seoses Covid-19 kiire jätkuva levikuga peatub huvitegevus ajutiselt alates 14. detsembrist kuni jaanuarini lõpuni.

Loodame viiruse leviku peatumisele ja anname endast parima, et saaksime jätkata tavapärases rütmis.

Õppe- ja kasvatustöö koroonaviiruse leviku tingimustes


Eesmärk on hoida enda ja teiste tervist. Hoida lasteaed avatuna.

 • Sissekäikude juurde on paigaldatud desinfitseerimisvahendid majja sisenejatele kasutamiseks.
 • Töötajatele on vajadusel tagatud kaitsemaskid.
 • Ruumides toimub regulaarselt märgpuhastus, tuulutamine ja desinfitseerimine.
 • Lasteaeda on lubatud tulla vaid tervel lapsel. Last saatev inimene peab olema ka ise terve.
 • Lapsevanem annab lapse lasteaiaõpetajale või õpetaja abile üle ja lahkub ise majast, palume majas vältida kogunemisi. Lastevanemate koosolekud on erandid, sest õpetajatel on kogunenud palju teemasid, mis vajavad kohapeal rääkimist.
 • Esimese poolaasta üritused toimuvad vastavalt hetke olukorra võimalustele ja Terviseameti soovitustele.
 • Kui lasteaia töötaja haigestub, siis jääb ta koju.
 • Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja lapsevanemaga kohe ühendust ja lapsele tuleb järele tulla.
 • Kui keegi lastest või töötajatest haigestub koroonaviirusesse, siis tegutsetakse vastavalt Terviseameti juhtnööridele.
 • Palun mitte planeerida välisreise sellel õppeaastal. Kui laps on viibinud välismaal, siis peab ta jääma kaheks nädalaks karantiini.
 • Väga oluline on anda teada, kui laps on haigestunud.  Samuti on hea, kui teavitate lasteaeda kui olete olnud kokkupuutes koroonaviirusesse haigestunuga, et teaksime vastavalt Terviseameti juhtnööridele sellele reageerida.
 • Õppe- ja kasvatustöös toimuvatest muudatustest ja igapäevase lasteaiaelu teavitame toimub läbi ELIIS-i keskkonna.

Karantiin ja isolatsioon koroonaviirusega nakatunutele ja nende lähikontaktsetele

 • Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni. Töötaja on kohustatud võimalikust nakatumisest teavitama tööandjat, lapsevanem annab info lapse rühmaõpetajale.
 • Tulles välisreisilt, tuleb järgida sellel hetkel kehtivaid Terviseameti nõudeid ja soovitusi eneseisolatsiooni osas.
 • Välisriigist saabunud laps jääb 14 päevaks koju. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab 
 • Välisministeeriumi kodulehelt: teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele. Võimalikud karantiinireeglid kehtestatakse üksikjuhtudest lähtuvalt koostöös lasteaia pidaja ja Terviseametiga.
 • Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene:
  – elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
  – on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
  – on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega);
  – on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (rühma-klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.

Põhireeglid: hoia distantsi, järgi hügieeni, haigena püsi kodus!

Vt lisaks:

www.kriis.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes.

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud” muutmine 23. detsember 2020 nr 462. KORRALDUS, SELETUSKIRI.

Tere tulemast Kose Lasteaed PäevaLill kodulehele!


Kose Lasteaed PäevaLill on alates aastast 1954 pakkunud sisukat, meeliköitvat ja arendavat tegevust ning turvalist päevahoidu Harjumaa Kose valla lastele.

Käesoleval ajal töötab Kose Lasteaias 15 rühma: Kosel 9, Habajal 2 ja Ravilas 4

 

Järjekord: