Lasteaia töökorraldus eriolukorras al 17.03.2020


Arvesse võttes eriolukorda ja HTM soovitust esmatasandi töötajate tööl käimisest, on Kose Lasteaia töökorraldus alates 17.03.2020:

Kose peamajas on avatud valverühm Keeleõis,
Ravila majas valverühm Mõmmiõis,
Habaja majas valverühm Pailill.

Personalile on koostatud eriolukorra töögraafik. Hoidkem endid ja lähedasi!

Vabastus kohatasu maksmisest (eriolukord)


Alates märtsist on võimalik esitada avaldus kohatasu maksmise vabastamiseks, kuni riigis kehtiva eriolukorra lõpuni.

Palume avaldused saata aadressil info@kosela.ee hiljemalt 5. aprilliks 2020.

Piisab ka saadetud e-kirjast. Kirjas peavad olema esitatud järgmised andmed: lapse nimi, rühma nimi, vanema ees- ja perenimi.

KOSE VALLA KRIISIKOMISJONI OTSUSED


Kose valla kriisikomisjoni otsused seoses COVID-19 leviku tõkestamisega:

OTSUS nr 1 kuupäevaga 12.03.2020

OTSUS nr 2 kuupäevaga 18.03.2020

OTSUS nr 3 kuupäevaga 23.03.2020

Tere tulemast Kose Lasteaed PäevaLill kodulehele!


Kose Lasteaed PäevaLill on alates aastast 1954 pakkunud sisukat, meeliköitvat ja arendavat tegevust ning turvalist päevahoidu Harjumaa Kose valla lastele.

Käesoleval ajal töötab Kose Lasteaias 14 rühma: Kosel 9, Habajal 2 ja Ravilas 3

 

Järjekord: