Uuest aastast hakkab lasteaiakoha maksumus sõltuma nii sissekirjutusest kui töötasu alammäärast.

Vastavalt volikogu otsusele tõusis 1. jaanuarist 2023 lasteaia kohatasu. Kohatasu suurus sõltub nii Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kui lapse ja tema vanemate sissekirjutusest.

Aastal 2023 on Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäär 725 eurot ning 10 protsenti palga alammäärast teeb kohatasu maksumuseks 73 eurot kuus. Lapse kohatasu, kelle enda ja kelle vanemate elukohaks ei ole rahvastikuregistri andmetel Kose vald, on 145 eurot.

  • Juhul, kui ühest perest käib lasteasutuses samaaegselt kaks või enam last, on pere teise ja iga järgneva lapse kohatasu 50 protsenti esimese lapse eest makstavast kohatasu summast.
  • Vähekindlustatud peredel on jätkuvalt võimalus taotleda sotsiaalhoolekandelise abi korra alusel toetust, toetuse määramisel vabastatakse vanem lapse toiduraha ja kohamaksu tasumisest täielikult. Perekond, kus kasvab 3 või enam last, on vabastatud lasteaia toiduraha tasumisest eeldusel, et mõlemad lapsevanemad ja lapsed on Kose valla elanikud.

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi ei tohi kohatasu ühe lapse kohta ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.