Kultuurikeskuse maja

Telefon: 6036170

Hariduse 2
Kose 75101
Kose vald
Harjumaa

Rühmade mobiilid:
Tuulelill: 5166747
Täpilill: 5077897