Andmekaitse


Kose Lasteaed PäevaLill töötleb isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega meile pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks.

Isikuandmete töölemise peamiseks eesmärgis on haridusteenuse pakkumine, õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine.

Palun tutvuge isikuandmete töötlemise korraga SIIN.

Nõusolek lapse isikuandmete töötlemiseks on vaja anda täidetult rühma õpetaja kätte või saata lasteaia e-postile info@kosela.ee