Järjekord:

Ajalugu


Mõisted lasteaed ja lasteaednik pärinevad aastast 1840, mil tuntud aktiivsuspedagoog Fr. Fröbel rajas esimese tõelise lasteaia Blankenburgis. Eestis avas esimese väikelaste hoiuasutuse paruniproua Elizabeth von Üxkyll 1. augustil 1840. a. Tallinnas.

Eelmise sajandi kolmekümnendatel aastatel töötas Kose Seltsimajas suvelasteaed, mis töötas paar-kolm kuud. Kasvatajateks tulid Tallinnast Kodumajandusinstituudis või spetsiaalsetel lasteaiakasvatajate kursustel koolituse saanud kasvatajad. Lapsed mängisid 9 - 16ni seltsimaja saalis või õues, õppisid laule ja luuletusi. Mänguasjad olid lasteaia poolt, kuid toit tuli igalühel endal kaasa võtta. Suvi lõppes ühise peoga koos vanematega, kus lapsed õpitut esitasid. Ka sõja ajal töötas koolimaja juures suvelasteaed ning peale sõda 1945-1947 suvel laste mängumuru.

Esimene lasteaed 15 lapsega avati Kosel 1954. aasta septembris vanas ambulatooriumi majas Ravila mnt.10, kust aga peagi koliti ühekorruselisse majja Kehra mnt.5. Lasteaias töötas kaks rühma. Sõimerühma toodi lapsed juba kahekuuselt, kui lõppes ema dekreetpuhkus.

1961. aastal remonditi pool maja Pikk t.8 ning 22. septembril avati lasteaia nn. “suur maja”. Tööle hakkas 4 rühma 100-le lapsele - sõimerühmad endises majas ning aiarühmad uues. Töötajaid oli kahe maja peale 27, kelle ülesandeks oli muuhulgas ka metsalangetamine ja väljavedamine kütte hankimiseks, vesi tuli tuua naabermaja kaevust või kaugemaltki. Töötas ka ööpäevarühm.

Spetsiaalselt lasteaiale ehitatud majja Pikk tn.30 kolis Kose Lastepäevakodu 1978.-l aastal, kus me tegutseme rõõmsalt siiamaani. Vahelduva laste arvuga on siin olnud 4-6 rühma. Aastal 2013 laienes lasteaed kahe rühma võrra, vastvalminud Kose Kultuurikeskuse kompleksi said uued ruumid kahe vanema rühma lapsed. Praegusel ajal töötab Kose Lasteaed täiskoormusega - kõik kaheksa rühma on toredaid mudilasi täis. Igal aastal läheb meie 150st lapsest kooli üle kahekümne lapse.