Õppeaasta üldeesmärgid ja kuude teemad


  • Laps on aktiivne õppija, tundes rõõmu enda ja teiste eduelamusest.
  • Avastan  ja liigun rõõmsalt looduses.
  • Meeskonnatöö toimimine igal tasandil, hoides sõbralikku, positiivset ja viisakat joont.

Lasteaia kuude teemad leiad siit: Kuuteemad, tabel