Õppekava


Õppekavatöö on pidev protsess, muutumine ja edasiliikumine. Õppekava uuendades ja täiendades lähtutakse sisehindamise tulemustest, kus kajastub, kuidas soodustab õppekava ning sellest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus laste arengut, mängu ja õppimist.

 

Alla laadimiseks: Kose Lasteaia õppekava