Päevakava


 

                         

      KOSE LASTEAED PÄEVALILL PÄEVAKAVA 2023-2024 ÕPPEAASTAKS                                                                                                                                               

 

KellaaegTegevus

 

7.00 – 8.30

Laste saabumine lasteaeda (võimalusel vastu võtmine õues)

Päeva meeleolu loomine, vaba mäng

 

8.30 – 9.10

Ettevalmistused planeeritud tegevusteks

Hommikusöök

 

NB! Hommikusööki serveeritakse kella 9.00 – ni. Hilisematele saabujatele hommikusööki ei serveerita.

 

 

9.10 - 11.00

 

Hommikuringid. Planeeritud õppetegevused toas ja õues

 

11.00 - 12.00

 

Tegevused ja mängud õues.

 

12.15 – 12.45

Lõunasöök kuni 3aastastele

Ettevalmistused lõunaseks puhkeajaks.

 

12.30 – 13.00

Lõunasöök 4-7aastastele lastele

Ettevalmistus lõunaseks puhkeajaks.

 

13.00 – 15.00

 

Lõunane uinak. Puhkeaeg.

 

15.00 – 15.45

Virgumine

Planeeritud tegevused, huvitegevused.

15.45 – 16.15

16.00 – 16.30

Õhtuoode 1,5-3aastastele lastele

Õhtuoode 4-7aastastele lastele

16.15 – 18.45

 

19.00

Individuaalne tegevus lapsega, vaba mäng. Laste kojuminek

Lasteaia sulgemine

 

 

 

Kinnitatud

Direktori käskkiri nr. 3-8/47, 07.09.2023.

 

 

Päevakava on paindlik kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad erinevad huvitavad tegevused ja igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetaja kavandatud õppe-ja kasvatustegevused. Varahommikune, puhkeajajärgne ja õhtune aeg võimaldavad õpetajatel teha lastega tööd individuaalselt ning väiksemates gruppides.

Päevakava koostamisel on arvestatud õppekava, tervisekaitse nõudeid päevakavale, lasteaia lahtiolekuaega (kell 07.00- 19.00), laste vanust ja laste individuaalseid vajadusi.

Päevakava sisaldab kolme toidukorda: hommikusöök, lõunasöök ja õhtueine.

Õpetaja jälgib päeva tegevusi planeerides:

  • et lapsel on piisavalt aega mänguks,
  • et üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv,
  • et on arvestatud lapse individuaalseid vajadusi,
  • et lapsed saavad viibida iga päev õues.
  • et lapsed saavad iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega.

                                                              9