Päevakava


Kellaaeg                 Tegevused

7.00 – 8.30     Laste kogunemine.
Päeva meeleolu loomine, vaba mäng

8.30 – 9.10     Hügieeni – ja korraharjumuste kujundamine
Hommikusöök

NB! Hommikusööki serveeritakse kella 9.00 – ni. Hilisematele saabujatele hommikusööki ei serveerita.

9.10 - 11.00    Planeeritud õppetegevused toas ja õues

11.00 - 12.00   Õues viibimine, liikumistegevused, vaba mäng

12.15 – 12.45   Hügieeni – ja korraharjumuste kujundamine
Lõunasöök kuni 3-aastastele

12.30 – 13.00    Hügieeni – ja korraharjumuste kujundamine
Lõunasöök 4-7aastastele

13.00 – 15.00    Puhketund

15.00 – 15.45    Virgumine
Huvitegevused, vaba mäng

15.45 – 16.15    Õhtuoode 1,5-3aastastele sõimerühmas

16.00 – 16.30    Õhtuoode 4-7aastastele

16.15 – 18.45   Vaba mäng.  Individuaalne tegevus lapsega. Kojuminek

       19.00  Lasteaia sulgemine


Lapsevanemad, ootame teid ELIIS´iga liituma!

Toidumenüü

Üritused

Lasteaiakoha järjekord