Kolleegide märkamine ja tunnustamine 2023


Pikaajaline panus lasteaeda

“Jõu ja nõuga toetamas.” Luule

“Abivalmis, hoolib lastest ja kolleegidest.” Sirje

“Sõbralik ja abivalmis.” Küllike

Silmapaistev uus kolleeg

“Naerusuine, väga tegus ja sõbralik.” Airi

Särav kolleeg

” Rõõmsameelne ja positiivse suhtumisega.” Ilona R

Sõbralik/toetav kolleeg

“Toetav ja sõbralik.” Egle

“Soe ja meeldiv.” Evelyn

“Mõtleb kaasa ja hea kuulaja.” Kadi

Ettevõtlik meeskond

“Koostöö on suurepärane, loova mõtlemisega.” Mõmmiõis