Habaja maja

Telefon: 6079437

Sipasoo 1
Habaja 75002
Kose vald
Harjumaa

Rühmade mobiilid:
Naerulill: 5129578
Pailill: 5174286

Sipasoo tee 1