Järjekord:

Valvelasteaed 2021 juuli


Blanketid


Dokumendid on allalaetavad:

NB! Vastuvõtu taotlusele tuleb lisada lapse sünnitõendi koopia/pilt ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia/pilt.

Avaldus jõustub esitamisest järgmisel kalendrikuul. Minimaalne periood on üks kuu (Kose Vallavalitsuse 02.06 2015 korraldus nr 357).

Laps saab lasteaias käia kohal pooled päevad kuust, graafiku alusel, kokkuleppel õpetajatega.

Ajutise puudumise puhul (kuni 2 kuud) ei vabastata lapsevanemat kohatasu tasumisest. Avaldus jõustub esitamisest järgneva kalendirikuu 1. kuupäevast.

Kui lasteaed pakub lapsele soovitud ajaks lasteaiakohta, kuid lapsevanem otsustab lasteaeda tuleku aasta võrra edasi lükata, siis kustutatakse laps soovitud õppeaasta lasteaiakoha taotlejate nimistust ning kantakse järgmise õppeaasta lasteaiakoha taotlejate nimistus esimeseks.

Nimekirjast kustutamine toimub avalduse esitamisele järgneval kuul, mis ajast vabastatakse ka kohatasust.

 

Digitaalselt allkirjastatud avaldused saatke lasteaia e-postile info@kosela.ee

NB! Avaldus kahele toidukorrale, osaajalisele kohale lõpeb koos õppeaastaga, s.t kui soovite lapsele uue õppeaasta (1. september) algusest alates osaajalist või kahe toidukorraga kohta, siis on vaja uus avaldus esitada augustis.