Kose Lasteaed PäevaLill pakub tööd

ÕPPEJUHILE alates 01.08.2018

– kes vastab HM 29.08.2013 määruses nr 30 sätestatud nõuetele;
– kes arvestab kogukonna huve ja on strateegilise mõtlemisega eestvedaja;
– kes inspireerib kollektiivi loovust, innovaatilisust ja koostööd lasteaia põhieesmärkide saavutamiseks.

Edukat kandidaati iseloomustavad:
– ausus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
– väga hea koostöö-, suhtlemis- ja probleemilahendamisoskus;
– kiire õpi- ja otsustusvõime;
– algatusvõime;
– põhjalik analüüsimis- ja planeerimisvõime.

Omalt poolt pakub meeskond:
– uutele ideedele avatud ja toetavat töökeskkonda;
– motiveerivat palka;
– ainulaadset võimalust juhtida õppe- ja kasvatustööd neljas lasteaiamajas.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• motivatsioonikiri (max A4);
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 15. juuniks 2018 aadressile Pikk 30, Kose, Harjumaa, 75101 või e-aadressile evelin@kose.ee märgusõna “konkurss”.

Lisainformastioon telefonil 6036170