Hea Kose valla elanik, nüüd vajame Sinu abi!

Kose Vallavalitsus viib esimest korda läbi rahuloluküsitluse, et saada teada vallaelanike vajadusi ja ootusi ning koguda kokku ettepanekud valla edasise arengu kavandamiseks. Küsitlus on veebipõhine, mida levitame valla kodulehe ning allasutuste kodulehtede ja sotsiaalmeediakanalite kaudu. Võimalus ankeetide täitmiseks on ka paberkujul ning need on kättesaadavad vallavalitsuses ning teistes valla allasutustes.

Rahuloluküsitlus viiakse läbi selliselt, et saadav info oleks kasutatav nii valla arengukava koostamisel, kui ka haridusvaldkonna kavandamisel. Seetõttu koosneb küsimustik kahest osast, mille esimeses osas ootame hinnangut vallavalitsuse poolt osutatavate teenustega rahulolu kohta. Juhul, kui teie lapsed käivad lasteaias või koolis, siis palume kindlasti täita ka küsimustiku teine osa.

Vastamine on anonüümne ja vastuseid kasutatakse üldistatud kujul. Vastamine võtab aega kuni 20 minutit. Küsitlus on avatud 10. juunist kuni 28. juunini.

Palun kasutage seda võimalust ning pange kirja kõik mõtted ja ettepanekud, mis teil konkreetse küsimuse juures tekivad. Teie vastused aitavad muuta koduvalda paremaks meie kõigi jaoks. Leidke need minutid, et küsitlusele vastata, sest mida rohkem vastajaid, seda rohkem ettepanekuid ja arvamusi.

* Elektroonselt saab küsitlusele vastata valla kodulehel www.kosevald.ee

või otse küsitluse lingile minnes: https://www.surveymonkey.com/r/kosevald

* Paberankeete saab Kose Vallavalitsusest, Ardu, Oru, Kose-Uuemõisa, Habaja ja Kose raamatukogust, Kose Spordimajast, Oru Põhikoolist, Ardu Koolist, Kose Gümnaasiumist, Kose Lasteaia peamajast, kultuurikeskuse majast, Habaja ja Ravila majast, Ardu Lasteaiast, Oru Lasteaiast, Oru Külakeskusest, Kose Kultuurikeskusest.

* Täidetud küsimustik tuleks saata või tuua hiljemalt 28. juuniks vallavalitsusse (Hariduse 1, Kose alevik 75101) või valla raamatukogudesse.

Täname!
Kose Vallavalitsus