Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi

tasandusrühma logopeedi ametikohale 1,0 koormusega.
Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, suhtlemis- ja väga head koostööoskust, logopeedilise töö kogemust.

Tööle asumise aeg 01.09.2018.
Avaldus, Cv ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada        20. juuliks 2018
aadressile Pikk 30, Kose, Harjumaa, 75101 või digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile
info@kosela.ee
Lisainfo telefonil 603 6170.